Victory Centre biedt opvang op basis van christelijke waarden
De Victory Outreach kerk biedt een sociaal vangnet voor de bewoners
Niet een hopeloos einde, maar een eindeloze hoop
Organisatie omschrijving

Stichting Victory Centre kan worden aangemerkt als een maatschappelijke organisatie onderverdeeld in Victory Home (woonafdeling) en Victory Care (zorgafdeling).

Victory Home representeert onze unieke werkwijze waar de bewoners een thuis wordt aangeboden op basis van christelijke waarden en principes. Binnen de woon- en leefgemeenschap zijn ervaringsdeskundigen en vrijwilligers vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar voor de bewoners. Dit is mogelijk, omdat de directe leidinggevenden op dezelfde locatie woonachtig zijn. Zij doen dit werk met een gevoel van roeping en liefde.
Victory Care staat als een boog rondom de woon- en leefgemeenschap. De bewoners worden hier met professionele begeleiding ondersteund in de ontwikkeling van verschillende levensgebieden. Als de cliënt besluit niet meer in de Home te verblijven, maar wel begeleiding wil ontvangen, kan dit worden voortgezet.


read more
De rol van de kerk

Victory Centre is nauw verbonden met Victory Outreach. De kerk biedt een sociaal vangnet voor de bewoners, wat zal blijven bestaan als zij hun programma binnen Victory Centre hebben afgerond. Daarnaast zijn er vanuit de kerk verschillende vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die een bijdrage leveren in het dagelijks programma. Dit maakt onze werkwijze uniek en zeer effectief. Het biedt niet alleen een programma voor bepaalde tijd, maar een volledig nieuwe levensinvulling.


read more
Steun Victory Centre

Wij hebben uw hulp nodig!

Giften zijn van harte welkom via bankrekingnummer: NL95 INGB 0007 9562 87
Te name van: Stichting Victory Centre
Kamer van Koophandel nr. 41135826


read more