Organisatie omschrijving


Stichting Victory Centre kan worden aangemerkt als een maatschappelijke organisatie onderverdeeld in Victory Home (woonafdeling) en Victory Care (zorgafdeling).

Victory Home representeert onze unieke werkwijze waar de bewoners een thuis wordt aangeboden op basis van christelijke waarden en principes. Binnen de woon- en leefgemeenschap zijn ervaringsdeskundigen en vrijwilligers vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar voor de bewoners. Dit is mogelijk, omdat de directe leidinggevenden op dezelfde locatie woonachtig zijn. Zij doen dit werk met een gevoel van roeping en liefde.
Victory Care staat als een boog rondom de woon- en leefgemeenschap. De bewoners worden hier met professionele begeleiding ondersteund in de ontwikkeling van verschillende levensgebieden. Als de cliƫnt besluit niet meer in de Home te verblijven, maar wel begeleiding wil ontvangen, kan dit worden voortgezet.Share This